You are currently viewing Rolul Asociației Preocupați de Viitor în ESG

Rolul Asociației Preocupați de Viitor în ESG

ESG (Environmental, Social, Governance) reprezintă aspecte ale activităților operaționale ale companiilor care au un impact asupra mediului și al oamenilor (clienți, angajați, furnizori și alții) și se referă la modalitatea în care o companie își desfășoară activitățile de business (guvernanța corporativă). Astfel, în evaluarea unei companii, acești factori pot fi măsurați prin indicatori ce urmează să transmită potențialilor investitori gradul de atractivitate pentru o posibilă investiție.

Criteriile de mediu iau în considerare modul în care o companie protejează mediul, inclusiv politicile corporative care abordează schimbările climatice, de exemplu:

 • Emisii de gaze de seră
 • Managementul apei și apelor uzate
 • Impactul asupra calității aerului
 • Producerea și eliminarea deșeurilor

Criteriile sociale examinează modul în care gestionează relațiile cu angajații, furnizorii, clienții și comunitățile în care își desfășoară activitatea. Exemplu:

 • Implicarea angajaților
 • Diversitate, echitate și incluziune
 • Securitatea datelor cu caracter personal
 • Drepturile omului
 • Impactul asupra comunității
 • Sănătatea și siguranța angajaților

Guvernanța se referă la conducerea unei companii, salariul executivului, auditurile, controalele interne și drepturile acționarilor. Exemple mai concrete:

 • Etică în afaceri
 • Comportamentul competitiv
 • Diversitatea și structura consiliului administrativ
 • Remunerarea executivului
 • Managementul intern al riscului
 • Managementul riscului sistemic

Rolul unui ONG în implementarea principiilor ESG în compania dumneavoastră:

Integrarea principiilor de Mediu, Societate și Guvernanță (ESG) de către organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) poate contribui semnificativ la creșterea impactului lor asupra companiei dumneavoastră și implicit a societății în care vă desfășurați activitatea prin asigurarea unei guvernanțe responsabile. Iată câteva moduri prin care @Asociația Preocupați de Viitor vă poate ajuta la integrarea ESG:

      1.Raportare ESG:

 • Putem începe prin a dezvolta și a publica rapoarte ESG care să ofere transparență cu privire la practicile lor în domeniul mediului pe anumite direcții relevante;
 • Aceste rapoarte pot include obiective și performanțe legate de reducerea impactului asupra mediului, angajamentele sociale, diversitatea și incluziunea, guvernanța internă și etică.           

      2.Implementarea practicilor durabile:

 • Adoptarea unor practici durabile în ceea ce privește consumul de resurse, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică și impactul asupra mediului poate fi o modalitate de a integra criterii ESG.
 • Putem dezvolta și promova, de asemenea, principii de durabilitate în proiectele dumneavoastră, inclusiv utilizarea resurselor locale și practici de construcție ecologice.

      3.Responsabilitate socială și implicarea comunității:

 • Implicarea activă în comunități și abordarea problemelor sociale locale poate fi o modalitate de a satisface criteriile ESG legate de aspectele sociale.
 • Putem dezvolta și promova proiecte care să sprijine comunitățile vulnerabile, să promoveze drepturile omului și să încurajeze incluziunea socială.

      4.Diversitate și incluziune:

 • Putem dezvolta și urmări o politică de diversitate și incluziune în cadrul organizației și ulterior o putem promova în comunități. Aceasta poate include promovarea egalității de gen, sprijinirea grupurilor marginalizate și asigurarea unei reprezentări echitabile în organizație.

      5.Guvernanță internă solidă:

 • Implementarea unor structuri de guvernanță solide, etice și transparente este esențială pentru respectarea criteriilor de guvernanță în ESG.
 • Ajutăm la procese de luare a deciziilor transparente, responsabilități bine definite și mecanisme eficiente de control intern.

       6.Advocacy și implicare în politici publice:

 • Putem juca un rol activ în susținerea politicii publice care promovează principiile ESG la nivel guvernamental și corporativ.
 • Ne implicăm în lobby și advocacy care contribuie la schimbări la nivelul politicilor pentru o societate mai sustenabilă și echitabilă.

Avantajele noastre prin integrarea ESG în operațiunile firmelor:

 • îndeplinirea scopului conform statutului
 • consolidarea credibilității în rândul membrilor și a donatorilor,
 • impactul pozitiv semnificativ asupra comunităților pe care le servim.

Vă mulțumim pentru încredere și vă stăm la dispoziție pentru colaborare la adresa de email din contact (link cu contact).

Lasă un răspuns