Regulament pentru donatie haine, incaltaminte sau produse de casa si gradina

 ASOCIAŢIA PREOCUPAŢI DE VIITOR (APV), Bucureşti, Sector 3, Bld. Nicolae Grigorescu, Nr. 105-109, etaj 1, Camera 1, Cod Fiscal 23533100, +40747 121 232 ong@preocupatideviitor.org  

ASOCIAŢIA PREOCUPAŢI DE VIITOR (APV) emite următorul regulament în vederea organizării procedurii de donație către beneficiarii înscriși în formularul de aplicare numit “Formular cu nevoi pentru articole ce pot fi donate în baza unei sponsorizări” 

Regulament 

1. Formularul de aplicare s-a dat spre completare tuturor asociațiilor cunoscute pe data 4 Septembrie 2022; acesta a rămas în spațiul public până data de 08 Septembrie 2022. 

2. Pentru a organiza procedura de donație, vom organiza un eveniment de strângere de fonduri pe o platformă online ( externă ) în cadrul unui proiect prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

3. În conformitate cu nevoile înscrise în formularul de aplicare putem dona către toate ONG-urile înscrise: 

– 100% din solicitările totale de pachetele de haine ( toate ONG-urilor înscrise primesc cât au solicitat ); 

– 25% din solicitările totale pentru încălțăminte ( doar 1 din 4 ONG-uri înscrise primește tot ce a solicitat ); 

– 100% din solicitările totale de perechi de ochelari ( toate ONG-urilor înscrise primesc cât au solicitat ); 

– 34% din solicitările totale de unelte, obiecte și accesorii pentru casă și grădină (doar 1 din 3 ONG-uri înscrise primește tot ce a solicitat ); 

4. Ajutorul financiar de care Asociația Preocupați de Viitor are nevoie pentru a putea dona produsele către ONG-urile este direct proportional cu numărul de pachete cu produse donate. Astfel, pe adresa de email fiecare ONG înscris va primi informare despre plafonul minim pe care e nevoie să-l acopere din sponsorizări externe sau din buget propriu pentru a primi produsele solicitate prin formular. 

5. În cazul în care puteți atrage sume mai mari decât plafonul minim, puteți opta pentru: ASOCIAŢIA PREOCUPAŢI DE VIITOR (APV), Bucureşti, Sector 3, Bld. Nicolae Grigorescu, Nr. 105-109, etaj 1, Camera 1, Cod Fiscal 23533100, +40747 121 232 ong@preocupatideviitor.org 

acoperirea costurilor de transport al bunurilor către locația la care doriți să ajungă produsele 

virarea banilor* peste plafonul minim în conturile asociației pe care o reprezentați sau a altei asociații (* se va scădea 10% din suma peste plafon pentru comisioane bancare, întocmire documente pentru legalitate, moderare, etc. ) 

6. Declar și înteleg că donarea de către noi de către Asociația Preocupați de Viitor a bunurilor solicitate nu este garantată în cazul în care nu se colectează sponsorizările necesare ( nu se atinge plafonul minim) în cadrul evenimentului sau timp de 7 zile lucrătoare, ulterior evenimentului. Astfel bunurile care nu se dau către unele ONG-uri se vor da către celelalte ONG-uri, conform formularului de nevoi. 

7. Înteleg că, în cazul în care nu ating pragul minim Asociația Preocupați de Viitor va face virarea banilor* sub plafonul minim în conturile asociației pe care o reprezent sau a altei asociații (* se va scădea 10% din suma sub plafon pentru comisioane bancare şi platformă plaţi online, întocmire documente pentru legalitate, moderare, etc.) 

8. Înțeleg și mă oblig să fac demersurile necesare să invit posibili sponsori și donatori în cadrul evenimentului ce se va desfășura pe 16 Septembrie. 

8.1. Declar că toți sponsorii și donatorii pe care îi voi invita să doneze în cadrul evenimentului ( dar și după eveniment, timp de 7 zile lucrătoare ) vor menționa numele asociației pe care o reprezint pentru a asigura că atingem plafonul financiar minim. 

9. Înțeleg că dacă se colectează sume mai mari decât plafonul minim necesar pentru produsele solicitate, pot să aleg una sau mai multe variante explicate la punctul 5. 

De asemenea donatarii ( asociaţiile ce vor primi donaţiile ) vor fi de acord cu următoarele cerințe: ASOCIAŢIA PREOCUPAŢI DE VIITOR (APV), Bucureşti, Sector 3, Bld. Nicolae Grigorescu, Nr. 105-109, etaj 1, Camera 1, Cod Fiscal 23533100, +40747 121 232 ong@preocupatideviitor.org 

(a) respectă principiile valorilor democratice, statului de drept, drepturile omului pentru toți și nu promovează discursul intolerant, discriminatoriu și/sau instigator la ură, 

(b) acționează în spațiul și pentru binele public cu privire la preocupările și problemele legate de 

bunăstarea oamenilor, a grupurilor sau societății în ansamblu, 

(c) au capacitatea, conform statutului lor, să acționeze în domeniul abordat, 

(d) activitatea este independență de partide politice, 

(e) sunt independenți de entitățile comerciale (cum ar fi companii, regii autonome, întreprinderi 

individuale etc.), 

f) nu promovează în mod direct sau indirect o doctrină religioasă, o misiune sau un prozelitism 

legat de credințele unei anumite religii (dincolo de creșterea conștientizării religioase/ culturale 

de bază), 

(g) dețin structuri transparente și un președinte/ consiliu ales care răspund în fața membrilor și 

donatorilor, 

(h) sunt direct răspunzători pentru elaborarea și managementul proiectului de donare către beneficiari. 

ASOCIAŢIA PREOCUPAŢI DE VIITOR (APV) 

12.09.2022