You are currently viewing Plantare Oxigen Vălenii de Munte 10 Mai 2024

Plantare Oxigen Vălenii de Munte 10 Mai 2024

 • Post category:Blog
 • Post comments:0 Comments
Oameni plantând împreună un copac

Pe data de 10 mai ne-am strans circa 50 de persoane pentru plantarea de copaci pe dealurile afectate de vânt din județul Prahova, zona Vălenii de Munte. Această activitate este esențială pentru protejarea mediului și asigurarea unui viitor durabil pentru comunitățile locale, în special. Acțiunea contribuie la stabilitatea ecologică, protejează solul și apa, îmbunătățește calitatea aerului și sprijină biodiversitatea, așa cum urmează să detaliem mai jos.

Această activitate a avut o contribuție importantă mai ales pentru educația și conștientizarea comunității prin informarea despre importanța replantării și implicarea lor în activitățile de plantare.

Desigur a fost o ocazie foarte bună pentru voluntariat și propunerea de parteneriate noi pentru organizarea de evenimente viitoare de plantare cu voluntari și colaborarea cu organizații locale și guvernamentale.

Plantarea pe dealurile unde copacii au fost doborâți de vânt este o măsură esențială pentru a restabili echilibrul ecologic și a preveni diverse probleme de mediu. 

Facem o detaliere a necesității acestei acțiuni prin prezentarea avantajelor existenței pădurii în general:

    1.Prevenirea eroziunii solului

 • Copacii și vegetația acționează ca o barieră naturală împotriva eroziunii solului. Rădăcinile copacilor stabilizează solul și reduc riscul de alunecări de teren, mai ales în zonele cu pante abrupte.
 • Sistemul radicular al copacilor ajută la reținerea apei în sol, reducând scurgerea apei de suprafață și, implicit, eroziunea.

    2.Restaurarea biodiversității

 • Replantarea copacilor restabilește habitatul natural pentru diverse specii de animale, păsări și insecte, contribuind la menținerea biodiversității locale.
 • Replantarea diversificată (utilizarea mai multor specii de copaci) poate ajuta la crearea unui ecosistem mai rezistent și mai sănătos.

     3.Îmbunătățirea Calității Aerului

 • Copacii absorb dioxidul de carbon din atmosferă, contribuind astfel la reducerea gazelor cu efect de seră și combaterea schimbărilor climatice.
 • Prin procesul de fotosinteză, copacii produc oxigen, îmbunătățind calitatea aerului.
Puiet de brad
Echipa de voluntari

    4.Controlul Climei Locale

 • Copacii oferă umbră și ajută la reducerea temperaturilor extreme, creând un microclimat mai confortabil.
 • O pădure densă poate acționa ca un paravan natural împotriva vânturilor puternice, protejând astfel solul și vegetația de la suprafață.

    5.Beneficii Hidrologice

 • Rădăcinile copacilor ajută la infiltrarea apei în sol, reîncărcând pânza freatică și asigurând un flux constant de apă către râuri și lacuri.
 • Vegetația reduce scurgerea rapidă a apei de suprafață, diminuând riscul inundațiilor în aval.

    6.Aspecte Economice și Sociale

 • Pădurile replantate pot furniza lemn, fructe, plante medicinale și alte resurse naturale într-un mod sustenabil.
 • Zonele împădurite oferă spații pentru recreere și contribuie la peisajul natural, având un impact pozitiv asupra sănătății și bunăstării comunităților locale.

Alegerea speciilor native este crucială pentru succesul replantării, deoarece acestea sunt adaptate la condițiile locale de sol și climat. Noi am plantat molid de această dată deoarece pădurarul a susținut că este rezistent la boli și dăunători. Supravegherea continuă a puieților pentru a asigura sănătatea și creșterea adecvată a copacilor este extrem de necesară iar implementarea măsurilor pentru protejarea acestora împotriva dăunătorilor și animalelor sălbatice, așa cum se vede din imaginile pe care vi le prezentăm în acest articol.

Plantarea copacilor pe dealurile afectate de vânt este esențială pentru protejarea mediului și asigurarea unui viitor durabil pentru comunitățile locale. Această acțiune contribuie la stabilitatea ecologică, protejează solul și apa, îmbunătățește calitatea aerului și sprijină biodiversitatea.

Voluntarii plantând copaci
Puieții de brad într-o cutie
Puieți plantați în acea zi

Lasă un răspuns