Vă rugăm să vizionați mai jos materialul video pregătit special pentru copii. Fiecare dintre cele 8 școli partenere are un video personalizat, materialul putând deservi la educarea viitoarelor generații ale școlii respective. 

Ajungem prin diverse sponsorizări la circa 2000 de elevi ai 8 școli din Judeţul Giurgiu, să le vorbim şi să le arătăm cum pot contribui la un mediu mai curat prin gestionarea responsabilă deşeurilor.

Totul cu ajutorul sponsorilor, a Consiliului Județean și al Inspectoratului de Învățământ!
 
Primii pași a fost făcuți, proiectul a început iar pandemia de Covid-19 nu ne stă în cale!
 
Proiectul își propune să formeze copiii din clasele 0-IV în sensul adoptării unui comportament responsabil
față de mediul înconjurător și de asemenea să cultive interesul acestora pentru protejarea naturii inclusiv
prin colectarea separată a deșeurilor în vederea reciclării.
 
Obiective:
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de responsabilitate față de mediul înconjurător a
2.000 de elevi din ciclul primar din județul Giurgiu, prin implementarea unei soluții integrate – educație,
infrastructură și mobilizare comunitară.

Activități:
Proiectul este structurat pe 3 componente:
1. Educație
2. Asigurarea unui minim de infrastructură de colectare separată pe două fracții în școlile participante
3. Dezvoltarea spiritul competitiv și formarea deprinderilor de protejare a mediului înconjurător
 
1. Componentă de educație:
Presupune derularea de seminarii exclusiv online de câte 40 – 45 de minute care acoperă explicarea unor
concepte precum mediu curat, responsabilitate față de mediu, cum să fim responsabili față de mediu și mai
ales de ce; exerciții practice și interactive legate de colectarea separată a deșeurilor – în special hârtie/carton
și plastic/pet, regulă celor 3 R – Redu, Refolosește, Reciclează; tipuri de deșeuri ce pot fi reciclate; codul
culorilor de reciclare.
 
2. Dotarea cu infrastructură:
Fiecare din cele 8 școli vor fi dotate cu infrastructură de interior de colectare separată a deșeurilor în vederea
reciclării pe 2 fracții: hârtie/carton; PET/plastic + metal (dacă este cazul metal). În acest fel, ei văd / au la
dispoziție, cel puțîn la școală, mecanismul de colectare separată a deșeurilor și funcționează că vectori de
diseminare a informației și către familie.
 

3. Dezvoltarea spiritului competitiv:
Lansarea provocării de a realiza acasă din deșeuri reciclabile o decorațiune interioară pentru 1 Martie.
– Primele 5 decorațiuni alese din fiecare școală de un juriu format din profesori care vor fi expuse
în cadrul unei expoziții într-un loc public din orașul Giurgiu, agreat de comun acord cu autoritățile
locale. Expoziția ar avea loc pe 1 Martie.
– Restul decorațiunilor vor fi fotografiate de fiecare elev și vor fi afișate în interiorul școlii, pe o
anumită perioadă de timp, decisă de corpul profesoral.

Proiectul „Școala Verde – Micii Apărători ai Naturii”, este un proiect finanțat de Clean Recycle și implementat de Asociația CSR Nest în parteneriat cu Asociația Preocupați de Viitor, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Sfârșit de articol.

Vă rugăm să urmăriți și alte postări relevante cu privire la activitățile pe care Asociația Preocupați de Viitor le susține pentru educația pentru protecția mediului.